Przychodnia "Źródło” działa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychodnia zapewnia pacjentom ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę, położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.